Стейки

Мачете с картофелем по-деревенски

Machete with potato wedges

890 р. 300 гр.

Тендерлойн стейк. Травяной откорм670 р.

Tenderloin steak 300 гр.

Стейк Стриплойн1350 р.

Striploin steak 300 гр.

Стейк Рибай

Ribeye steak

1650 р. 300 гр.